ייצוג בבית משפט ובבית הדין הרבני

בתחום דיני המשפחה, בשונה מתחומי משפט אחרים, המחוקק העניק לאזרח את הזכות לבחור בגוף שיכריע בתביעתו- בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

לכל אחד מהגופים הנ"ל יש יתרונות ויש חסרונות, וכל אחד מהגופים האלו יכול לתת פסקי דין שונים באופן מהותי באותה התביעה.

 
"
לא הרי דיני ישראל, הנידונים בבית- המשפט האזרחי, כהרי דיני ישראל הנידונים בבית- הדין הדתי. שונה הגישה, שונות דרכי הדיון, ושונה לפעמים גם התוכן הממשי של הפסק" (מתוך דברי השופט זילברג, בית המשפט העליון).

בציבור רווחת הדעה כי עדיף לגבר להגיש את תביעותיו לביה"ד הרבני, ואילו לאישה עדיף להגיש את תביעותיה לביהמ"ש לענייני משפחה. דעה זו לא מתאימה לכל מקרה ומקרה, ונכונה רק לחלק מהמקרים.

לכן, כאשר מתעורר הצורך להגיש תביעות בתחום דיני המשפחה (מזונות, חלוקת רכוש, משמורת ועוד) חשוב לבחור עורך דין שעוסק בתחום דיני המשפחה. עו"ד שעוסק בתחום דיני המשפחה יידע לבחור את הגוף המתאים אליו תוגש התביעה (בחירה שיכולה להיות ההבדל בין ניצחון להפסד), והכל בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה. 

עו"ד אברהם קורחוב עוסק בדיני משפחה באופן כמעט מוחלט. עו"ד קורחוב מומחה בכל הנוגע לסדרי הדין בגופים המשפטיים הנ"ל, והוא מופיע הן בפני ביה"ד הרבני והן בפני ביהמ"ש לענייני משפחה. אשר על כן, לעו"ד קורחוב ניסיון מצטבר של תיקים רבים אשר בהם היה עליו לבחור באיזה גוף להגיש את התביעות.

עו"ד קורחוב, בוגר ישיבה תיכונית, ובעל תואר ראשון ושני במשפטים, מכיר את ההליכים בבתי המשפט לענייני משפחה, ואף את ההליכים בבתי הדין הרבניים, את החשיבה ההלכתית, את הפרקטיקה בבית הדין הרבני ובבית המשפט לענייני משפחה, את השפה שבה משתמשים בבית הדין הרבני ועוד. יתרונות אלה הינם יתרונות יקרים מפז והם יכולים להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון.

עו"ד קורחוב ישמח להעמיד את ידיעותיו, יכולותיו וניסיונו למענך.

 

זקוקים לייעוץ משפטי?