מזונות ילדים

פסיקת מזונות הילדים הינו נושא מורכב הדורש בקיאות רבה והבנה של החוק ופסיקות בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.

על פי החוק במדינת ישראל, מזונות הילדים מחושבים על פי הדין האישי- כלומר ההלכה היהודית.

בהתאם לפירוש שהעניקו בתי המשפט לענייני משפחה להלכה היהודית, לרוב, חויב האב לשלם סך של כ-1,200 ₪ עד 1,400 ₪ למזונות כל ילד. לרוב, בתי המשפט לא התחשבו בהכנסות האם, ולא התחשבו בחלוקת זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים. כלומר, גם במקרה בו האם הרוויחה יותר מאבי הילדים, חויב האב לשלם למזונות ילדיו בלי קשר להכנסות האם.

האם העובדה שהילדים היו במשמורת משותפת השפיעה על מזונות הילדים?

כעיקרון, עד לפני מספר שנים, גם אם הילדים היו במשמורת משותפת, וחלקו את זמנם בין בתי הוריהם באופן שווה, וגם אם הכנסות ההורים היו שוות- בתי המשפט, חייבו רק את האב בתשלום מזונות הילדים. לפני מספר שנים, החלה המגמה להשתנות, ובתי המשפט החלו להפחית בין 25% ל-50% מתשלומי המזונות אם הצדדים הרוויחו שכר דומה וזמני השהות היו שווים.

אך בחודש יולי 2017 התחוללה מהפכה של ממש בפסיקת מזונות הילדים.

בית המשפט העליון שינה לחלוטין את שיטת החישוב של מזונות ילדים אשר מלאו להם 6 שנים. למעשה, מאז פסיקת ביהמ"ש העליון בכל מקרה ומקרה בוחנים בתי המשפט את הכנסות ההורים, את זמני השהות של הילדים אצל כל אחד מההורים ועוד. יתרה מזאת, לכל שופט פרשנות משלו לפסיקת בית המשפט העליון.

מה בנוגע לילדים מתחת לגיל 6?

בית המשפט העליון ציין שפסק הדין מתייחס אך ורק למזונותיהם של ילדים מעל גיל 6. יחד עם זאת, בית המשפט כתב באופן מפורש כי לעניין פסיקת מזונותיהם של ילדים מתחת לגיל 6 יש להתחשב בהכנסות האם ולפסוק בהתאם.

לכן, חשוב לבחור עו"ד אשר עוסק בתביעות מזונות ילדים ברמה יומיומית, ואשר מכיר את הכללים החדשים ומכיר את השקפותיו של כל שופט משפחה.

עו"ד אברהם קורחוב מכיר את עולם דיני המשפחה על בוריו, והוא עסק ועוסק בתביעות מזונות ילדים ברמה יומיומית ומכיר את הגישות של כלל השופטים ובתי הדין הרבניים בסוגיה זו, והוא ישמח להעמיד את שירותיו למענך ולמען הילדים.

 

 

 

זקוקים לייעוץ משפטי?