חלוקת רכוש והון

חלוקת רכוש בין בני זוג הינה סוגיה מורכבת, רוויה במתח נפשי ורגשות עזים, ופעמים רבות הינה הסוגיה אשר עומדת בלב הסכסוך- סוגיה אשר גוררת את הצדדים לניהול הליכים משפטיים ארוכים ויקרים.

במדינת ישראל יש שתי שיטות עיקריות לחלוקת רכוש: הלכת השיתוף ואיזון משאבים מכוח חוק יחסי ממון.

הלכת השיתוף:

הלכת השיתוף חלה על בני זוג שנישאו זה לזו עד ליום 01.01.1974 ועל ידועים בציבור (בלי קשר לשנה בה הם התחילו לחיות יחד כידועים בציבור).

הלכת השיתוף קובעת כי כל רכוש שצברו בני הזוג במהלך החיים המשותפים הוא משותף ויחולק בין הצדדים בחלקים שווים, וזאת ללא קשר על שם מי הנכס רשום. לדוגמא, אין שום משמעות לכך שהדירה או העסק רשומים רק על שם אחד הצדדים- אם הוא נצבר בתקופת החיים המשותפת הוא יהיה משותף ושייך לשני הצדדים. הלכת השיתוף מבוססת על "כוונת הצדדים", כאשר ההנחה היא שחזקה על בני זוג שגרים יחד ובשלום במשך תקופה ארוכה, שהם מתכוונים לשיתוף בכל נכסיהם. כמובן שניתן לסתור הנחה זו במקרים המתאימים.

עוד חשוב לציין שגם אם בני הזוג לא מתכוונים להתגרש- לכל אחד עומדת הזכות להגיש תביעה במסגרתה מתבקש בית המשפט להצהיר כי הנכס שייך לכל אחד מבני הזוג בחלקים שווים וללא קשר לרישום שלו בפועל.

איזון משאבים מכח חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון חל על בני זוג אשר נישאו זה לזה לאחר ה-01.01.1974. אין זה משנה אם בני הזוג נישאו כדת משה וישראל או בנישואין אזרחיים.

חוק יחסי ממון קובע כי במקרה בו בני זוג לא ערכו הסכם ממון, הרי שכל הרכוש אשר צברו בתקופת הנישואין עד ליום בו הם נפרדו שייך לשני הצדדים בחלקים שווים.

יחד עם זאת, מדובר על שיתוף "דחוי". כלומר, במקרה כזה, בן זוג יכול לדרוש את חלקו רק במקרה של גירושין או פקיעת נישואין או מוות או במקרה בו קיים קרע ממשי בין בני הזוג העולה על פני תקופה מסוימת.

עוד קובע החוק כי רכוש אשר היה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין, או ניתן לאחד מבני הזוג במהלך הנישואין במתנה או בירושה לא יחולק בין בני הזוג.

יחד עם זאת, חלוקת הרכוש בפועל בבתי המשפט יכולה להיות שונה בתכלית מהכתוב בחוק.  למרות לשונו הברורה של החוק, פעמים רבות בתי המשפט חרגו מהחוק או נתנו לו פרשנות כזו שגם רכוש שהיה שייך למי מבני הזוג לפני הנישואין יהיה משותף.

לכן, בכל מקרה, חשוב להיוועץ בעו"ד אשר עוסק בחלוקת רכוש והון משפחתיים ומכיר את כל הניואנסים המיוחדים בבתי המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.

עו"ד אברהם קורחוב הינו בעל ניסיון רב בניהול תביעות לחלוקת רכוש והון משפחתי, ובעל היכרות מעמיקה עם החקיקה והפסיקה של בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים.

עו"ד קורחוב ישמח להעמיד את יכולותיו, ידיעותיו וניסיונו לטובתך.

 

זקוקים לייעוץ משפטי?