ניכור הורי

"על כל אלה נזכור כי זכותו של אב להחזיק בבנו אין היא כשאר זכויות  שבעולם. נעלה ועמוקה היא משאר זכויות, זכות מן הטבע היא, יש שקוראים אותה "קול הדם". אכן זכות נעלה היא אותה זכות: הזכות כי יותן לנו להיות הורים לילדינו". (מתוך דבריו של בית המשפט העליון)

לצערי, אחת התופעות הקשות ביותר המתלוות לעיתים בהליכי גירושין הינה תופעת הניכור ההורי - תופעה בה ילד מתנכר לאחד מהוריו, כאשר אין צידוק לכך, ועל רקע של גירושין בין הוריו של הילד.

התופעה מתפתחת בדרך כלל בעידוד של הורה אשר מסית את הילד כנגד ההורה השני עד שהילד מסרב להיפגש עם ההורה השני, מסרב לדבר איתו, לעיתים מביע את שנאתו כלפי ההורה השני, ובכל מקרה הילד יביע הזדהות מוחלטת עם ההורה המסית. כמו כן, הילד יפגין אדישות לרגשותיו של ההורה הדחוי ולניסיונותיו לחדש עמו את הקשר, ובמקרים רבים ינתק את הקשר גם עם משפחתו המורחבת של ההורה הדחוי. 

חשוב מאוד לנסות ולפתור את הבעיה מוקדם ככל הניתן. ככל שהזמן עובר המציאות מתקבעת ומקשה על הגעה לפתרון.

מיד כשמתחילים לזהות הסתה מצד ההורה השני ותחילתו של ניכור מצד הילד חשוב מאוד לפנות לבית המשפט בתביעה מתאימה. כיום, יש לבתי המשפט מודעות גדולה יותר לתופעה,  ובהליכים משפטיים ניתן לפתור את הבעיה. בתי המשפט מוסמכים למנות מומחה מטעמם לניכור הורי ולחידוש קשר בין הורים לילדים, וזאת בכדי לחדש את הקשר ולטפל בבעיה. כמו כן, לבתי המשפט סמכות להטיל קנסות כספיים על ההורה המסית עד שיחודש הקשר מתוך מטרה ליצור לחץ כספי אשר יגרום להורה המסית להפסיק את ההסתה. במקרים מסוימים, בתי המשפט רשאים אף לפחית ולבטל תשלומי מזונות עד לחידוש הקשר.

עו"ד אברהם קורחוב בעל ניסיון רב בתביעות בגין ניכור הורי, והוא בעל היכרות עמוקה עם סוגיית הניכור ההורי וישמח להעמיד את יכולותיו וניסיונו לשירותך.

יצוין כי ביום 19.03.2019 ניתן פסק דין נדיר, במקרה בו עו"ד אברהם קורחוב ייצג אב אשר לא ראה את שלושת ילדיו בצורה קבועה ורציפה במשך כשבע שנים. כשנה וחצי לפני מתן פסק דין החליף האב ייצוג ושכר את שירותיו של עו"ד  אברהם קורחוב. לאחר הליך מורכב, פסק בית המשפט כי הילדים יועברו למשמורתו של האב באופן מיידי וזאת בשל הניכור ההורי החריף.
פסק הדין פורסם ע"י מערכת בתי המשפט, והוא אף פורסם בתקשורת.
ניתן לקרוא סיקור אודות פסק הדין בקישור: קישור לסיקור פסק הדין.


 

 

זקוקים לייעוץ משפטי?