ביה"ד הרבני קבע שלקוח משרדנו לא ישלם מזונות לילדיו עד אשר יחודש הקשר שלו עם ילדיו.

המדובר בסיפור קשה מאוד אשר ראשיתו עוד בשנת 2009. 
לפני כשנתיים קיבל על עצמו עו"ד קורחוב לייצג את האבא. תחילה הצליח עו"ד קורחוב לפסול את הרכב הדיינים שדנו בתיק, ומונה הרכב דיינים חדש בבית הדין הרבני. לפרק זמן מסוים, הקשר עם הילדים חודש. אך מספר שבועות לאחר מכן, שוב אמם של הילדים מנעה מהאב לראות את ילדיו, וזאת תוך הסתה חמורה של הילדים כנגד אביהם.
לכן, ובלית ברירה, בית הדין קבע שהאב פטור ממזונות ילדיו עד אשר יחודש הקשר בינו ובין הילדים, בתקווה שהסנקציה הכלכלית תפסיק את ההסתה החמורה ואת ההפרה של זמני השהות.

חשוב לציין: עו"ד קורחוב ואבי הילדים לא מברכים על עצם הפסקת תשלומי המזונות. אבי הילדים מוכן לשלם מזונות ילדים ובלבד שיתנו לו לראות את ילדיו.
יחד עם זאת, אמא שמונעת קשר בין הילדים לאביהם, מסיתה את הילדים כנגד אביהם, ולמעשה גונבת מהילדים את החוויה האבהית- לא זכאית לקבלת תשלומי מזונות ילדים.
עו"ד קורחוב חרט על דגלו להלחם בתופעת הניכור ההורי- תופעה שבמסגרתה אחד ההורים מסית כנגד ההורה השני ולמעשה מונע מהילדים את הזכות לשני הורים.
נמשיך להילחם בכדי שלכל ילד יהיו שני הורים מעורבים, אוהבים ומחבקים.

מאמרים נוספים

זקוקים לייעוץ משפטי?