ביה"ד הרבני גדול קיבל את עמדתנו וקבע: הילד לא ילמד בבית ספר חרדי

ניצחון חשוב בבית הדין הרבני הגדול לערעורים לעו"ד אברהם קורחוב ועו"ד יונתן אליאס אשר ייצגו יחד אישה שהתנגדה לרישום בנה לבית ספר חרדי.

המדובר בזוג הורים לילד שהשנה מלאו לו 6 שנים. 
לפני כשנתיים ימים האב התחרד, ויחסי בני הזוג התערערו עד כדי גירושין. חשוב להדגיש שהמשמורת על הילד הופקדה בידי האם. 
השנה מלאו לבן 6 שנים והוא עתיד להתחיל את לימודיו בכיתה א' בשנת הלימודים הקרובה.
האם, אשר הייתה מיוצגת ע"י עו"ד אברהם קורחוב ועו"ד יונתן אליאס, ביקשה לרשום את הילד לבית ספר ממלכתי דתי. לעומת זאת, האב ביקש לרשום את הילד לבית ספר חרדי. 
לאור המחלוקת, הוגשו בקשות לבית הדין הרבני בתל אביב בכדי שיכריע בסוגיה.
בית הדין הרבני בתל אביב קיים דיון אך התנגד למנות גורם מקצועי שיבחן את טובת הילד- למרות ההלכה המשפטית שקובעת שבסוגיה זו יש לקבל חוות דעת של גורם מקצועי. 
בית הדין אף נמנע מלקיים דיון הוכחות- כפי שמחייבות אותו התקנות. אחרית דבר, בית הדין בת"א קבע שהילד ילמד בבית ספר חרדי.
על החלטה זו הגישו עו"ד אברהם קורחוב ועו"ד יונתן אליאס ערעור לבית הדין הרבני הגדול.
בית הדין הרבני הגדול קיים דיון, והיום פורסמה החלטתו: הילד ילמד בבית ספר ממלכתי דתי ולא בבית ספר חרדי.
בהחלטה מנומקת וארוכה, בית הדין הרבני הגדול קובע כי נפלו פגמים רבים בהחלטת ביה"ד הרבני בת"א, בין היתר: מתן החלטה ללא קבלת חוות דעת של גורם מקצועי וללא קיום דיוני הוכחות.

המדובר בהחלטה עקרונית וחשובה. למעשה, בית הדין הרבני הגדול הפך את החלטת ביה"ד הרבני האזורי, ולמרות האוריינטציה החרדית של בית הדין הרבני הגדול- החליט הוא שהילד ילמד בבית ספר ממלכתי דתי ולא חרדי.
אנו נמשיך להילחם לטובת לקוחותינו, גם אם המשמעות היא הגשת ערעורים על החלטות שגויות.
חשוב להדגיש, עו"ד יונתן אליאס תרם תרומה משמעותית וחשובה, אשר לא תסולא בפז, והיה שותף מלא לכל החלטה. יישר כוח. אשריי שאלו הם חבריי.

מאמרים נוספים

זקוקים לייעוץ משפטי?