אב לילד בן פחות משש שנים, המצוי במשמורת משותפת, לא ישלם לאמא מזונות.

העובדות בקצרה:

מעשה בזוג נשוי ולהם ילד בן פחות מ-5 שנים אשר הסתכסכו. 
באמצע שנת 2017, ובעקבות הסכסוך, הגישה האשה בקשה לבית המשפט כנגד בעלה ובה ביקשה שהאב יראה את הבן במרכז קשר בגין "אלימות ומסוכנות האב לילד".
הגשתי מיד תגובה בשם האב, ומיד לאחריה, נמחקה בקשת האם.
לאחר תקופה קצרה, ולאור מספר ממצאים שנאספו, הועבר הילד למשמורת משותפת- 50% מהזמן אצלה ו-50% מהזמן אצל האבא.
הצדדים מרוויחים בערך אותו הדבר. 
היום, ניתן פסק דין- בהסכמה- במסגרתו נפסק כי הילד ימשיך לשהות במשמורת משותפת וכל אחד מההורים יישא במזונות הילד כאשר הוא אצלו.

פסק הדין הנ"ל הינו פסק דין אשר חורג מההלכה של בית המשפט העליון. לפי פסיקת בית המשפט העליון, האב לא ישלם לאם למזונות הבן רק אם מדובר בילד שמלאו לו 6 שנים והוא מצוי במשמורת משותפת.
במקרה דנן, טרם מלאו לילד חמש שנים, ולמרות פסיקת בית המשפט העליון, לא חויב האב במזונות הילד.

אני חייב לציין שפסק הדין אמנם ניתן בהסכמה, אך גם אם התיק היה מתנהל באופן מלא, ולאור הראיות החותכות שרק ראשיתן הוצג לאישה, סביר להניח שהיה מתקבל פסק דין זהה.

עוד אבקש לציין: "שובר השוויון" בתיק היה סוגיית המשמורת המשותפת. ברגע שהצלחנו להוכיח (לאחר מאמצים רבים ולמרות עמדת העובדת הסוציאלית) כי טובת הילד היא להיות במשמורת משותפת, זו הייתה רק שאלה של זמן שיתקבל פסק הדין הנ"ל.

מאמרים נוספים

זקוקים לייעוץ משפטי?