הילדים מסרבים לפגוש את אביהם- מה החליט השופט?

למשרדנו הגיע אב שבור וזאת בגלל שילדיו לא מוכנים לראות אותו או לדבר איתו כבר כשנתיים. למרות שהוא ניסה ליצור איתם קשר, חיכה להם ליד הבית, הגיש תביעות- כלום לא התקדם. אפילו פקידת הסעד אמרה שאין לה איך לעזור.

לנו לא היה ספק- הילדים אוהבים את האבא רק שהם גדלים בבית בו הם שומעים הסתה בלתי פוסקת כנגד האבא. 
הגשנו תביעות, ולאחר לחץ כבד על כלל הגורמים, ניתנה היום החלטה אשר מתווה את הדרך לחידוש הקשר. אנו מברכים את השופט ארז שני על הדברים הנוקבים שנכתבו בהחלטה:

"ראשית, בית המשפט לא ישלים עם נתק של ילדים עם מי מהוריהם, גם לא יתיר לקטין לבוא חשבון ולסרב לפגוש את אביו, בשל אירועים שאירעו כביכול לפני שנים ואשר לאחריהם כבר באה הסכמת הצדדים וההורים לעניין קיום הקשר.

שנית, בית המשפט אינו יכול להתיר לעצמו ומכוח זאת גם הקטינים, שלא לעשות דבר במצב של ניתוק קשר וכנגזרת מן האמור לעיל גם פקידת הסעד אינה יכולה לשחרר עצמה מגדר תפקידים המוטלים עליה בדין, לא מחמת שהיא סוברת שהצדדים "קשים, לא נוחים או כל טעם אחר."

אנו נמשיך ללוות את האבא והילדים עד לחידוש מלא של הקשר.

מאמרים נוספים

זקוקים לייעוץ משפטי?