האב לא ישלם לאם מזונות ילדים החל מגיל 6

כנגד לקוח משרדנו הוגשה תביעת מזונות אישה וילדים. האישה תבעה מזונות אישה בסך של 2,000 ש"ח ותשלום מדור. כמו כן, היא תבעה מזונות לארבעת הילדים בסך העולה על 6,000 ש"ח. 
מספר עובדות:
- לקוח המשרד עובד, וביהמ"ש קבע את משכורתו ופוטנציאל השתכרותו ע"ס של 8,500 ש"ח.
- האישה לא עובדת, אך היא בעלת פוטנציאל השתכרות ועתידה להתקבל למקום עבודתה בזמן הקרוב. 
- כיום הילדים הם בני: 9, 7, 3, 2. 
- הילדים במשמורת משותפת, ונמצאים אצל האב 43% ואצל האמא 57% מהזמן.
לאחר מספר דיונים, ניתן פסק הדין של ביהמ"ש לענייני משפחה:
עבור הילדים שגילם מעל 6- האב לא ישלם מזונות, ודי בכך שהוא נושא במזונותיהם כאשר הם איתו.
עבור כל אחד מהילדים שגילם פחות מ-6 שנים, ישלם האב 1,083 ש"ח. כאשר ימלאו לקטינים 6 שנים- יפסק תשלום המזונות. 
האב ישלם את מלוא הוצאות החינוך של הילדים.
כמו כן, ביהמ"ש חייב את לקוח המשרד במזונות אישה ע"ס של 1,500 ש"ח בלבד, וזאת לתקופה של 12 חודשים בלבד. 
אני מברך את כב' השופט שקד על פסק הדין המצוין. מי ייתן וירבו שופטים כמותו בישראל.

מאמרים נוספים

זקוקים לייעוץ משפטי?