אלימות במשפחה- לא במשפחה שלנו!

אלימות במשפחה הינה תופעה אשר קיימת בכל מגזר ובכל עדה במדינת ישראל- חילוניים ודתיים, אשכנזים ומזרחים, ילידי הארץ ועולים חדשים. לצערו, במסגרת עבודתו כעו"ד בתחום דיני המשפחה, נתקל עו"ד קורחוב בתופעת האלימות במשפחה כמעט מידי יום. לדעתו, כל עוד נשמר קשר השתיקה והצד המוכה לא מספר ולא נוקט יוזמה- האלימות תימשך ולא תיפסק.

אז מה הם, אם כן, הכלים המשפטיים העומדים לרשות האדם המוכה במדינת ישראל?

בקשה למתן צו הגנה:

בשנת 1991 נחקק החוק למניעת אלימות במשפחה. החוק מאפשר לבן משפחה אשר חווה אלימות פיזית או התעללות נפשית או שהוא חושש מהתנהגות אלימה עתידית, לבקש מבית המשפט צו הגנה אשר מרחיק את בן המשפחה הפוגע מהדירה ומהנפגע.

צו ההגנה לא מוגבל רק לבעל ולאישה, אלא ניתן לבקשו גם כנגד בני משפחה אחרים כגון: אחים, אחיות, הורי בעל, הורי אישה, הורי הגרוש והגרושה ועוד.

יש לציין שאת הבקשה יש להגיש בסמוך, ככל הניתן, למעשה האלימות.

בדרך כלל הבקשה מוגשת שלא בידיעת הצד השני והצו, בדרך כלל, ניתן "במקום", ובית המשפט קובע דיון דחוף ומזמן לדיון גם את בן המשפחה המכה. הצו מוגבל לשלושה חודשים, ובמקרים מסוימים ניתן להרחיבו לתקופה של חצי שנה, ולכל היותר לתקופה של שנה. 

הצו הזה הוא חשוב ביותר- הוא מרחיק את בן המשפחה הפוגע למס' חודשים, ומאפשר לצדדים לבחון את המשך דרכם המשותפת. לא אחת קורה, שדווקא ההרחקה מהבית גורמת לבן הזוג המכה להבין את מעשיו ואת עומק הבעיה ולבקש טיפול וייעוץ, ולאחר טיפול מתאים- חוזרים לחיי שלום בית ואהבה.

כאמור לעיל, בקשה לצו הגנה ניתן להגיש רק כנגד בן משפחה ורק במקרים בהם קיימת אלימות פיזית או חשש מפני אלימות פיזית או אלימות נפשית מתמשכת.

עו"ד קורחוב הינו עו"ד אשר עוסק כמעט ורק בתחום דיני המשפחה ומכיר את המשמעויות הרחבות שיש לתופעת האלימות במשפחה ולבקשות לצווי הגנה.

עו"ד קורחוב ישמח להעמיד את מומחיותו וניסיונו לשירותך.

 

זקוקים לייעוץ משפטי?