ביהמ"ש קבע: אין חיוב מזונות לאישה וילדים שאין להם הוצאות בפועל

ניצחון נוסף למשרדנו אשר מייצג בעל בסכסוך מול אשתו.

המדובר באישה אשר עזבה את הבית, נטלה את ארבעת ילדים הצדדים, ועברה למקלט לנשים מוכות.
כבר בתחילת ההליך הוכח שלא הייתה כל סכנה כלפי האישה, היא הודתה בזה, ואף הודתה שהיא הכתה את הילדים.
למרות הביקורת הנוקבת של ביהמ"ש על החלטתה לעבור למקלט, החליטה האישה להמשיך להתגורר במקלט.
לפני מספר שבועות, הגישה האישה בקשה לפסיקת מזונות זמניים לה ולילדים. 
הבעל, אשר מיוצג ע"י עו"ד אברהם קורחוב, טען כי אין לאישה שום הוצאה עבור הילדים או עבור עצמה. לטענת הבעל, האישה מתגוררת במקלט לנשים מוכות וכל צרכיה וצרכי הילדים ממומנים ע"י המקלט. כמו כן, טען הבעל כי האישה לא צירפה שום קבלה משמעותית שיש בה כדי להוכיח כי אכן היא מוציאה כספים למזונות הילדים- עובדה אשר מוכיחה את הטענה הראשונה- כלל ההוצאות ממומנות ע"י המקלט.

ביהמ"ש, בהחלטה אמיצה, דחה את בקשת האישה.

ביהמ"ש כתב בהחלטתו בין היתר את הדברים הבאים:

"האם שוהה במקלט ביחד עם הילדים, ואין חולק כי מלוא הוצאותיהם מכוסות על ידי רשויות הרווחה...כידוע, פסיקת מזונות לא נועדה להיטיב עם כיסו של איש, אלא לכסות את הוצאות הילדים ולקיים אחר חובתו של החייב במזונות אלו."

המדובר בעשיית צדק מהשורה הראשונה- אם אין לילדים הוצאות ממשיות, על שום מה יש לחייב את האב במזונותיהם? שלא יתפרש בטעות שאני תומך במתן פטור לאבות לשאת במזונות ילדיהם. הורים שהביאו ילדים לעולם צריכים לפרנס את הילדים. יחד עם זאת, זהו מקרה קלאסי שבו מבקשת האישה להנות משני העולמות: גם להנות ממשאבי המדינה וגם להנות מכספי האב אשר לא ילכו לטובת הילדים כי אם לכיס האם.

מאמרים נוספים

זקוקים לייעוץ משפטי?