האבא של הילד לא מוכן לחתום על מסמכים? יש מה לעשות!

הישג למשרדנו: למרות התנגדות היועץ המשפטי לממשלה, אישה גרושה אשר מיוצגת ע"י עו"ד קורחוב, קיבלה אפוטרופסות בלעדית בכל הקשור לעניינים הרפואיים, החינוכיים והרכושיים של בנה.

המדובר באישה גרושה ואם לילד, כאשר המשמורת על הילד היא בידי האם.
בעוד שהאם השקיעה ומשקיעה את כולה בטיפול ובגידול הילד, הקשר בין האב לילד הינו רופף מאוד, והאב לא הביע כל התעניינות בילד.

בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, בכל פעולה הנוגעת לחינוכו, בריאותו, מקום מגוריו של הילד וכדו' ההורים, בהיותם האפוטרופסים הטבעיים של הילד, יקבלו החלטה ביחד, ובהיעדר הסכמה- בית המשפט הוא אשר יכריע בין ההורים.

אשר על כן, בכל פעולה משפטית הקשורה בילד (רישום לבית ספר, אישור פעולה רפואית, הוצאת דרכון, הגשת תביעה בשם הילד ועוד) הייתה צריכה האם לפנות לאב ולדרוש את הסכמתו. בכל פעם, התחמק האב ממתן תגובתו, והאם נאלצה, בכל פעם מחדש לפנות לבית המשפט שיאשר לה את הפעולות- דבר אשר גרר הוצאה כספית מכובדת והפסד של זמן יקר.

עו"ד קורחוב פנה לבית המשפט בכדי שיאשר לאם להיות אפוטרופסית בלעדית על הבן- דבר אשר מעניק לה את האפשרות הבלעדית לקבל החלטות הנוגעות לבנה.

למרות הנסיבות המיוחדות של המקרה, התנגד היועץ המשפטי למתן מעמד מעין זה.

לאחר התנהלות משפטית ארוכה, ולאחר שהצגנו בפני בית המשפט את הנסיבות המורכבות של התיק, ולאחר שהתקבל תסקיר של רשויות הרווחה, ניתן לאם מעמד של אפוטרופסית בלעדית בכל הקשור לעניינים הרפואיים, החינוכיים והרכושיים של בנה.

כלומר, מעתה, האם תוכל לחתום גם בשם האב, ללא קבלת אישור בית המשפט, על כלל המסמכים הדרושים: רישום לבית ספר חדש, טיפול רפואי, הנפקת דרכון, הגשת תביעה בשם הילד וכדו'.

למעשה, ההחלטה הזו משחררת את האם מהצורך "לרדוף" אחרי אבי בנה, ומייתרת את הצורך בפניה לבית המשפט בכל פעולה פשוטה.

מאמרים נוספים

זקוקים לייעוץ משפטי?