הילדה במשמורת משותפת? האב ישלם רק 600 שקלים למזונות הילדה

למשרדנו נכנס גבר צעיר, אב לילדה בת 6, ובידו תביעת מזונות ילדה שהגישה כנגדו אשתו.
לטענת האב, הילדה נמצאת שבוע אצלו ושבוע אצל האם. עוד הוא טען כי הכנסותיהם דומות. 
בפיו של האב בקשה אחת: "אנא ממך, תגמור את התיק בהסכם. אני לא רוצה להיגרר לבתי משפט". לאחר מו"מ עם עורך הדין של האישה, ובניגוד לעצתי, הסכימו האב והאם כי האב לשלם 1,800 ₪ למזונות הילדה, כולל הוצאות חינוך ורפואה, ועוד 1,000 ₪ כדמי מדור. אני, כמובן התנגדתי. 
אך לאור העובדה שהלקוח שלי עמד על רצונו, לא יכולתי שלא להעביר טיוטת הסכם גירושין לעורך הדין של האישה. 
אך בעוד שאנחנו הסכמנו לשלם סכום נדיב ביותר, ולמרות שהסכום הוסכם, הצד השני דרש לקבל 2,200 ₪ למזונות הילדה ועוד 1,000 ₪ לדמי המדור. מו"מ התפוצץ, והצדדים נפגשו בבית המשפט.
ציינו בפני ביהמ"ש שהתנהל מו"מ, אולם אנו מתנגדים לחשוף את פרטי המו"מ, למעט העובדה שהמו"מ כשל.
בית המשפט האזין לטענותינו, ולאור העובדה שהילדה למעשה במשמורת משותפת, ולאור העובדה שהכנסות הצדדים זהות, המליץ, כי האב ישלם 1,000 ₪ למזונות הילדה, ולסיים את התיק בפשרה. 
הצד שכנגד התנגד. אך לאחר שבית המשפט חזר שוב על המלצתו, והפעם באופן ברור יותר, האם הסכימה. אך אנו התנגדנו. לאחר מו"מ קצר, הוסכם שהאב ישלם 600 ₪ למזונות הילדה, ועל זה יוסיף מחצית מהוצאות החינוך והרפואה החריגות של הילדה.
לדעתנו, מדובר בניצחון, והגם שלא נעשה צדק מלא, הרי שהפסיקה היא חדשנית. כיום, על פי הפסיקה, מזונות המינימום עבור ילד/ה עומדים על סך של כ-1,300-1,400 ₪. אולם, ישנה פסיקה חדשנית שקובעת שככל שהילד/ה נמצאת במשמורת משותפת אזי יש להפחית את שיעור המזונות.
לא רחוק היום, ובו בתי המשפט יפסקו בהתאם להכנסות הצדדים וזמני השהות של הילדים עם ההורים. אין שום סיבה שאב שמרוויח כמו האם, והילדים נמצאים במחיצתו במחצית מהזמן, ישלם מזונות לילדיו. הוא כבר נושא במזונותיהם כשהם איתו.
בינתיים, גם הפסיקה הזו היא פסיקה חשובה, הגם שבאה בהסכם.

מאמרים נוספים

זקוקים לייעוץ משפטי?