האם ביקשה להעביר את הילדים למוסדות חינוך אחרים, בניגוד לדעת האב, ותאלץ להחזיר אותם למוסדות הלימוד המקוריים.

האם ביקשה להעביר את הילדים למוסדות חינוך אחרים, בניגוד לדעת האב, ותאלץ להחזיר אותם למוסדות הלימוד המקוריים.

הניצחון הוא כולו של הילדים: הם ימשיכו ללמוד במוסדות החינוך המותאמים להם ולצרכים שלהם, וימשיכו ללמוד יחד עם החברים והמורים שאליהם הם כבר התרגלו.

העובדות:

המדובר בבני זוג יהודים, ולהם ארבעה ילדים קטנים.

בחודש יולי האחרון החליטה האישה, ללא כל הודעה מוקדמת, לעזוב את דירת הצדדים, ועברה עם הילדים למקלט לנשים מוכות.

בחודש אוגוסט הגיש הבעל, באמצעות עו"ד קורחוב, לביהמ"ש לענייני משפחה בקשה דחופה להורות על רישום הילדים למוסדות החינוך שבהם הם התחנכו לפני פרוץ הסכסוך.

תוך מספר ימים התקיים דין במעמד הצדדים.

האישה טענה שהיא והילדים סבלו מאלימותו של הבעל ומהתנהגויות שלא תואמות את גילם ונפשם של הילדים.

לעומתה, הבעל, באמצעות עו"ד קורחוב, כפר בכל הטענות, ובחקירה נגדית, הודתה האישה שלמעשה אין לה כל חשש מהבעל ולקראת סוף החקירה היא אף הודתה שהיא הכתה את הילדים למטרות "חינוך".

בית המשפט לענייני משפחה, קיבל את הבקשה והורה לרשום את הילדים למוסדות החינוך שבהם הם למדו לפני הסכסוך. עוד הורה ביהמ"ש לאישה להסיע את הילדים כל יום למוסדות החינוך.

על ההחלטה הזו הגישה האישה בקשת רשות ערעור למחוזי.

בבקשתה ציינה שהחלטת ביהמ"ש לענייני משפחה תגרום לה לצאת מהמקלט, ולמעשה לוותר על הגנת המקלט מפני הבעל. כמו כן היא ציינה שטובת הילדים היא לא להיטלטל בדרכים כל בוקר.

הבעל, באמצעות עו"ד קורחוב, הגיש תגובה, ובמסגרת התגובה חזר על טענותיו: האישה לא הייתה חשופה לשום מעשה אלים מצדו, ולמעשה היחידים שזקוקים להגנה הם הילדים מפני אמם.

ביהמ"ש המחוזי דן בבקשה ובתגובה, והורה על דחיית בקשת רשות הערעור וחייב את האישה בתשלום הוצאות בגובה של 2,000 ₪.

עו"ד קורחוב מברך על החלטות ביהמ"ש המשפט לענייני משפחה ובית המשפט המחוזי: לא ייתכן שאישה אשר מודה שהיא לא מפחדת מהבעל ולא פחדה מהבעל, תעבור למקלט לנשים מוכות רק כדי לקבוע עובדות בשטח ולנתק את הילדים מהאב וממוסדות החינוך שלהם.

החלטת ביהמ"ש המחוזי מעבירה מסר לפיו החלטות מהותיות הנוגעות לילדים יתקבלו או בשיתוף פעולה של ההורים או לאחר שביהמ"ש ידון בטענות הצדדים ויקבע, באופן אובייקטיבי, מהי טובת הילדים.

מאמרים נוספים

זקוקים לייעוץ משפטי?